انتخاب زبان

نمایندگی ها

  • عنوان نمایندگی : فارس
  • استان :فارس
  • نام شرکت :گروه فنی مهندسی کارسافت
  • نام مسئول :دفتر شماره۱: مهندس ذوالعلی ____ دفتر شماره۲:مهندس رستمی
  • شماره تماس :دفتر شماره۱: 07137531982____ دفتر شماره۲: ۰۷۱۳۲۲۳۲۲۹۱
  • موبایل :دفترشماره۱: 09363591048___دفترشماره۲: ۰۹۱۷۶۰۱۱۰۰۶
  • آدرس :دفترشماره۱: شیراز بلوار رحمت خیابان کشوری نبش کوچه 29___دفتر شماره۲:شیراز خیابان پیرنیا روبروی درمانگاه شهید رضایی مجتمع تجاری سلمان طبقه اول واحد۲
  • توضیحات : نمایندگی فروش و پشتییبانی محصولات TNM