انتخاب زبان

نمایندگی ها

  • عنوان نمایندگی : خراسان شمالی
  • استان :خراسان شمالی
  • نام شرکت :گروه فنی مهندسی کارسافت
  • نام مسئول :مهندس رحمانی
  • شماره تماس :05138585741
  • موبایل :09120676004
  • آدرس :مشهد،خیابان امام رضا 59،پلاک 13
  • توضیحات :نمایندگی فروش و پشتییبانی محصولات TNM