انتخاب زبان

نمایندگی ها

  • عنوان نمایندگی : کرمانشاه
  • استان :کرمانشاه
  • نام شرکت :یوشکا(کارسافت)
  • نام مسئول :مهندس قبادی
  • شماره تماس :09188580406
  • موبایل :09188580406
  • آدرس :کرمانشاه،سرچشمه،12 متری خانقاه رو به روی مسجد خانقاه،شرکت یوشکا
  • توضیحات :نمایندگی فروش و پشتییبانی محصولات TNM