انتخاب زبان

حضور شرکت طراحان نوین مدار در نمایشگاه قطعات خودرو ساری

نمایشگاه قطعات خودرو ساری
1398/09/13

حضور شرکت طراحان نوین مدار در نمایشگاه قطعات خودرو ساری

🔺نمایشگاه قطعات خودرو و صنایع وابسته مازندران-ساری
 ۱۹ لغایت ٢٢ آذرماه ۱۳۹۸
🎁 همراه با شرایط وتخفیفات ویژه نمایشگاه

☎️  021-66577017