انتخاب زبان

نحوه پرداخت وجه

-پرداخت وجه در سایت TNM از دو طریق درگاه های بانکی و روش کارت به کارت امکان پذیر می باشد.

-لازم به ذکر است در روش کارت به کارت بسته ارسالی فقط به نام شخص صاحب حساب واریز کننده وجه ارسال می گردد و خریدار باید جهت ثبت سفارش ، سفارش خود را به نام شخص صاحب حساب ثبت نماید.