انتخاب زبان

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری
1399/02/08

شرکت طراحان نوین مدار برای تکمیل کادر تحقیق توسعه و برنامه نویسی از افراد علاقمند و فعال در زمینه الکترونیک خودرو که مسلط به پروتکل خودرویی و دیاگ و زبان برنامه نویسی C می باشند، دعوت به همکاری می کند.واجدین شرایط درخواست و سوابق خود را از طریق پست الکترونیک ارسال نمایند.